ERP & low code: een match made in heaven

Wat als je ERP & low code bij elkaar brengt?

Low code is software ontwikkeling, met weinig tot geen code. Er komt dus weinig tot geen programmeerwerk en -kennis aan te pas. Dankzij drag-and-drop wizards en vooraf ontworpen templates kan daardoor iedereen in minder tijd en op een intuïtieve manier zelf applicaties ontwikkelen.

Binnen 2 jaar, dus in 2025 al (!), zal 70% van de nieuwe bedrijfsapplicaties met behulp van low code/no code ontwikkeld worden. – Gartner Top Strategic Technology Trends

Maar wat zijn nu de voordelen van low code technologie? En waarom is het een waardevolle, ja zelfs onmisbare, aanvulling op een ERP-systeem? Ofwel kort gezegd: hoe maakt het de business wendbaar, flexibel en klaar voor de toekomst?

De 8 voordelen van low code technologie

1. Low code maakt een organisatie wendbaarder.

De wereld verandert in snel tempo; de laatste jaren gaat het zelfs steeds sneller. Geo-politieke ontwikkelingen, klimaatverandering, digitalisering om maar eens wat voorbeelden te noemen. Als bedrijf moet je wendbaar blijven en hierop kunnen inhaken door je manier van werken continu bij te sturen. Low code stelt in staat dat te doen. Dankzij low code bouw je in korte tijd, met weinig resources, applicaties die een bedrijf laten versnellen om zo het tempo van de markt bij te houden.

Forrester Analytics Business stelt dat bedrijven die een groot aanpassingsvermogen hebben, tot driemaal sneller groeien dan hun industriegemiddelde. – Forrester.com

2. Low code draagt bij tot digitale transformatie.

Elke proceseigenaar – of het nu HR, verkoop of finance is – worstelt met digitale transformatie en kijkt naar manieren om processen te automatiseren en optimaliseren. Ook vanuit de afdelingen zelf, komt vaak de wens om werkprocessen te vereenvoudigen. Low code is daarbij een katalysator. Want waar het in het huidige ERP-systeem niet vanzelfsprekend is om processen aan te passen, is dit dankzij low code haalbaar én betaalbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om nieuwe klanten op te voeren, inclusief validaties en goedkeuringen, zonder daarvoor in ERP een aanpassing te hoeven doen.

3. Low code stelt business users in staat om zélf applicaties te bouwen.

De kennis van de business en haar processen is dé kritische succesfactor als het gaat om software ontwikkeling. Tegelijkertijd is het tekort aan developers steeds nijpender. Bijna 1 op 3 bedrijven kampt met een ICT-personeelstekort. Met low code technologie worden business users optimaal uitgerust om dit dit tekort op te vangen. Low code stelt business users in staat om, met weinig tot geen programmeerkennis, zelf applicaties te bouwen. Op die manier kunnen applicaties worden ontwikkeld, die voldoen aan de specifieke wensen van een organisatie of afdeling.

4. Low code maakt maatwerk en innovatie mogelijk en beheersbaar.

Binnen de grote ERP-systemen is maatwerk vaak een probleem. Het systeem laat het niet toe, je loopt kans dat er iets mis gaat of durft er gewoonweg niet aan te beginnen. ‘Keep the core clean’ luidt vaak ook het advies: zorg ervoor dat de core van je ERP ‘netjes’ blijft. Low code maakt maatwerk mogelijk buiten – en onafhankelijk van – een bestaande ERP-oplossing. Daardoor is het beheersbaarder, flexibeler en kun je eenvoudig aanpassingen of updates doorvoeren, zonder dat die een impact hebben op het huidige ERP-systeem. Het biedt bovendien een ‘escaperoute’ mocht een vendor in de toekomst besluiten geen updates meer uit te brengen. Daarnaast kan het communiceren met andere systemen, buiten het ERP-systeem om.

5. Low code maakt data overzichtelijk, toegankelijk én zelfs actionable.

Wist je dat slechts 25% van de gebruikers toegang heeft tot data in een ERP-systeem? Dankzij low code krijg je meer grip op data én geef je users eenvoudig en veilig toegang tot die data. Bijvoorbeeld door data uit applicaties beschikbaar te stellen binnen Microsoft Teams. Daarbovenop kun je data uit diverse systemen bundelen en beschikbaar maken binnen één, gebruiksvriendelijke applicatie. Microsoft Teams zal daarmee op termijn een belangrijkere applicatie voor gebruikers worden dan Microsoft Outlook.

Maar dat is niet alles. Low code heeft nog een groot voordeel als het over data gaat: het maakt data namelijk ‘actionable’. Het stelt je in staat om, op basis van data, acties en triggers te versturen binnen de organisatie, richting de gebruiker. Die kan op zijn beurt de juiste actie ondernemen. Zo kan een medewerker via Microsoft Teams op de hoogte gesteld worden van het bereiken van een KPI die in Power BI was vastgesteld.
Ook ‘predictive maintenance’ wordt op deze manier mogelijk. Op basis van sensoren en data kunnen bepaalde onderhoudsactiviteiten ingepland en uitgevoerd worden.

6. Low code zorgt voor lagere kosten.

Met low code ga je processen, over het bedrijf heen, vereenvoudigen en automatiseren. Van HR tot finance tot aan verkoop,… : low code is inzetbaar én schaalbaar binnen alle afdelingen van een organisatie. Bovendien reduceer je de (hoge) traditionele development kosten en het onderhoud van legacy applicaties.

Forrester berekende dat bedrijven, dankzij de inzet van Power Platform, 45% besparen op hun application development kosten. –  Forrester.com

7. Low code zorgt voor een hogere klanttevredenheid.

Klanten worden steeds veeleisender wat digital interaction/digital enabling betreft. Low code laat toe hun wensen snel om te zetten in oplossingen. Zo draag je bij tot een hogere klanttevredenheid. Het stelt je in staat voortdurend te innoveren en de service te verbeteren richting de klant. Denk maar aan het delen van data via een portal of de inzet van chatbots.

8. Low code zorgt voor de juiste inzet van technologie.

Meer en meer zien we ook een trend naar ‘composable applications’. Hierbij worden toepassingen niet allemaal meer in één systeem ondergebracht, maar in meerdere kleinere applicaties. Zo kun je die applicaties gebruiken waar ze het meest geschikt voor zijn. Want zeg nou zelf: heb jij ooit al geprobeerd een presentatie te maken in Word? Het kan wel natuurlijk, maar PowerPoint leent zich er beter toe. Hetzelfde geldt voor meerdere applicaties versus één (ERP)-systeem. Kies die technologie, die het best aan de eisen voldoet en er het meest geschikt voor is.

“Heb jij al ooit geprobeerd een presentatie te maken in Word? Het kan wel, maar daar is het programma natuurlijk niet voor gemaakt.” – Sven Noomen

Meer weten?

Wil je weten wat de match tussen low code en ERP jouw organisatie kan opleveren?
>> Neem contact met ons op.